Tổng tiền: 0,00 

Mặt bàn lẩu nướng được làm bằng đá chất lượng cao