Tổng tiền: 0,00 

Sản xuất inox bếp công nghiệp theo yêu cầu.